Važni datumi

VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA: 14.-16.03.2018.

ROK ZA PRIJAVU IZLAGANJA SA SAŽETKOM: 01.02.2018.  

OBAVIJEST AUTORIMA O PRIHVAĆANJU SAŽETAKA: 10.02.2018.    

RANA KOTIZACIJA: 20.02.2018.

REDOVNA KOTIZACIJA: 21.02.-10.03.2018.

KASNA KOTIZACIJA I UPLATE NA KONFERENCIJI: 11.03.-16.03.2018.

ROK ZA PRIJAVU SMJEŠTAJA: 01.03.2018.