Opće informacije

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA
Hotel Ambasador, Opatija, Croatia
14.-16.03.2018.

TEHNIČKI ORGANIZATOR
SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.
Andrije Hebranga 34, Zagreb, Croatia
Tel: 00 385 1 4862 607
Fax: +385 1 4862 622
Email: jelena@spektar-holidays.hr

SLUŽBENI JEZIK
Hrvatski jezik

POTVRDA O SUDJELOVANJU

  • Svi sudionici konferencije će dobiti potvrdnicu o sudjelovanju na konferenciji
  • Konferencija će biti prijavljena nadležnim strukovnim komorama radi bodovanja za stručno usavršavanje
  • Konferencija će biti objavljena u Katalogu stručnih skupova za 2018. godinu na stranicama AZOO i https://ettaedu.azoo.hr10. Perinatalne infekcije